Selamat Datang di Homeschooling Kak Seto!!!
Tentang HSKS

Selamat Datang di Homeschooling Kak Seto!!!

Setiap anak mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Dan, setiap anak sedapat mungkin memperoleh pendidikan yang layak bagi dirinya. Namun, dalam pengalaman di lapangan menunjukkan bahwasanya banyak anak mendapatkan pengalaman kurang menyenangkan selama bersekolah.

Selengkapnya!